Trendy

MSSF 16: pięć rzeczy, które musisz wiedzieć już teraz

Gdy w styczniu 2019 roku zaczną obowiązywać standardy MSSF 16, zmieni się sytuacja firm jako leasingobiorców — również w przypadku wynajmu powierzchni biurowych i innych nieruchomości. Wielokrotnie nagradzana dziennikarka Melanie Wright wyjaśnia, co oznaczają te zmiany i dlaczego tak ważne jest, by firmy były na nie przygotowane

 

Wiele firm korzysta z leasingu, by zapewnić swoim przedsiębiorstwom niezbędne zasoby, takie jak powierzchnia biurowa czy pojazdy. Najnowszy standard w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) — MSSF 16 — wejdzie w życie w styczniu 2019 r. i zmieni zasady ujmowania, wymiaru, wykazywania i ujawniania leasingu.

1. Przygotuj się na ujmowanie leasingu w bilansie

Przy księgowaniu leasingu leasingobiorcy muszą obecnie dokonywać rozróżnienia między leasingiem finansowym wykazywanym w bilansie i leasingiem operacyjnym, którego się tam nie ujmuje. Zdaniem Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w ten sposób trudniej jest uzyskać precyzyjny obraz aktywów i zobowiązań leasingowych firmy. Zasady MSSF 16 rozwiążą ten problem, ponieważ wprowadzają obowiązek wykazywania w bilansie po stronie aktywów i zobowiązań niemal wszystkich umów leasingowych.

2. Uważnie przeanalizuj swoje umowy

Definicja leasingu ujęta w MSSF 16 jest szersza niż ta wynikająca z obowiązującego Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 17, zatem firmy będą musiały przeanalizować swoje umowy pod kątem potencjalnych elementów leasingu, by przekonać się, czy nowa wytyczna ich dotyczy. Z zasad MSSF 16 wynika, że umowa obejmuje leasing, jeśli „przekazuje prawo do użytkowania składnika aktywów przez pewien czas w zamian za opłatę” (MSSF 16:9). Wobec tego aby stwierdzić, czy umowa zawiera element leasingu, firmy będą musiały ustalić, czy jest w nich wskazany składnik aktywów i czy mają prawo do uzyskania wszystkich korzyści ekonomicznych wynikających z korzystania z niego.

Na przykład gdy firma wynajmuje część magazynu, w którym przechowuje towary, ale obszar ten różni się w zależności od dostępnej powierzchni, taka relacja raczej nie zostanie zaklasyfikowana jako leasing zgodny z definicją MSSF 16, ponieważ nie można wskazać konkretnego składnika aktywów. Jeśli jednak przedsiębiorstwo wynajmuje konkretną jednostkę w magazynie przez określony czas, taki składnik aktywów można zidentyfikować, wobec czego taka umowa zawiera element leasingu.

 

3. Przyjrzyj się swoim obecnym decyzjom leasingowym

MSSF 16 wpłynie na miary efektywności i wskaźniki finansowe, takie jak wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik pokrycia odsetek i dochód netto, zatem ważne jest, by firmy były gotowe na te zmiany. Wielu leasingobiorców odnotuje wzrost przepływów pieniężnych, ponieważ tylko część płatności leasingowych odzwierciedlająca odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu będzie mogła zostać zaliczona do działalności finansowej.

W przypadku przedsiębiorstw, które nie zastosowały klauzuli niezmienności zasad rachunkowości („frozen” GAAP) w swoich ustaleniach finansowych, wejście w życie nowych zasad może spowodować naruszenie kowenantów w umowach kredytowych, ponieważ może dojść do wzrostu wskaźnika zadłużenia. Firmy zamierzające przeprowadzić transakcje na rynkach kapitałowych przed wejściem w życie MSSF 16 lub tuż po wprowadzeniu standardu powinny uważnie przeanalizować wpływ zmian na ich wskaźniki zadłużenia i zastanowić się nad zmianą decyzji leasingowych.

4. Rozejrzyj się za elastyczniejszymi warunkami leasingu

Standard MSSF 16 dopuszcza dwa wyjątki: leasing o okresie do 12 miesięcy bez opcji zakupu i leasing aktywów bazowych o niskiej wartości początkowej. Zatem na przykład firma dzierżawiąca przestrzeń do pracy przez okres kilku miesięcy nie musi ujmować tego w bilansie. Z tego względu warto, by przedsiębiorstwa, które są obecnie związane długoterminowymi umowami leasingowymi, rozważyły wybór elastyczniejszych warunków leasingów, by móc lepiej zarządzać ich wpływem na bilans.

5. Rozważ zmianę rodzaju i okresu najmu nieruchomości

Ponieważ po wejściu w życie zasad MSSF 16 w bilansach trzeba będzie wykazywać dzierżawę nieruchomości, w tym powierzchni biurowych, przedsiębiorstwa mogą zechcieć przejść na krótsze okresy najmu lub skorzystać z usług zewnętrznych dostawców takich przestrzeni. Zgodnie z powyższymi wyjątkami nie będzie wówczas konieczne ujęcie takiej dzierżawy w bilansie, co zmniejszy obciążenie administracyjne.

 


Melanie Wright to wielokrotnie nagradzana dziennikarka finansowa z Wielkiej Brytanii i była zastępczyni redaktora działu finansowego magazynu The Daily Telegraph. Pisze do takich brytyjskich gazet, jak The Sunday Times, The Daily Telegraph i The Observer.